Villkor

Chippa Wii VillkorChippa Wii Allmänna villkor och bestämmelser

1. Villkor

Genom att besöka denna Chippa Wii webbplats godkänner du att vara bunden av dessa villkor webbplats och Villkor, alla tillämpliga lagar och förordningar, och accepterar att du är ansvarig för att uppfylla alla tillämpliga lokala lagar. Om du inte håller med något av dessa villkor, är du förbjuden att använda eller få tillgång till denna Chippa Wii webbplats. De material på denna webbplats är skyddat av gällande upphovsrättslag och varumärkesrätten.

2. Licensanvändning

 1. Det är tillåtet att tillfälligt ladda ner en kopia av material (information eller programvara) på Chippa Wii webbplats för personligt, icke-kommersiella övergående tittar bara. Detta är beviljandet av en licens, inte en överlåtelse av äganderätten, och under denna licens får du inte:
  1. ändra eller kopiera material;
  2. använda materialet i kommersiellt syfte, eller för offentlig visning (kommersiella eller icke-kommersiell);
  3. försök att dekompilera eller dekonstruera någon programvara som finns på Chippa Wii’s hemsida;
  4. ta bort copyright eller annan äganderätt anteckningar från materialen, eller
  5. överlåta materialet till någon annan person eller “spegla” materialet på någon annan server.
 2. Denna licens upphör automatiskt om du bryter mot någon av dessa begränsningar och kan sägas upp av Chippa Wii när som helst. När du avslutar visning av dessa material eller vid uppsägning av denna licens, måste du förstöra allt nedladdat material i din ägo antingen elektroniskt eller tryckt format.

3. Disclaimer

 1. Materialet på Chippa Wii’s webbplats tillhandahålls i befintligt skick. Chippa Wii ger inga garantier, uttryckliga eller underförstådda, och friskriver sig härmed och förnekar alla andra garantier, inklusive utan begränsning, underförstådda garantier eller villkor för säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål, eller icke-intrång i immateriella rättigheter eller andra kränkningar av rättigheter. Dessutom garanterar Chippa Wii inte eller gör några utfästelser om riktighet, sannolikt resultat, eller tillförlitlighet användning av materialet på sin webbplats på Internet eller på annat sätt i samband med sådana material eller på någon webbplatser som är länkade till denna webbplats.

4. Begränsningar

Under inga omständigheter ska Chippa Wii eller dess leverantörer vara ansvariga för eventuella skador (inklusive, utan begränsning, skador för förlust av data eller vinst, eller på grund av avbrott i verksamheten,) som uppstår vid användning eller oförmåga att använda material på Chippa Wii’s Internet webbplats, även om Chippa Wii eller en Chippa Wii representant har anmälts muntligen eller skriftligen om möjligheten till sådana skador. Eftersom vissa jurisdiktioner inte tillåter begränsningar av underförstådda garantier eller begränsningar av ansvar för följdskador eller oförutsedda skador, kan dessa begränsningar inte gäller för dig.

5. Revisioner och Felskrivningar

Det material som finns på Chippa Wii’s webbplats kan innehålla tekniska, typografiska eller fotografiska fel. Chippa Wii garanterar inte att något av materialet på sin webbplats är korrekt, fullständig eller aktuell. Chippa Wii kan göra ändringar i material på sin webbplats när som helst utan förvarning. Chippa Wii dock inte göra några åtaganden att uppdatera materialet.

6. Länkar

Chippa Wii har inte granskat alla webbplatser kopplade till sin webbplats på Internet och är inte ansvarig för innehållet på sådan länkad webbplats. Det faktum att en länk innebär inte godkännande av Chippa Wii på webbplatsen. Användning av någon sådan länkad webbplats sker på användarens egen risk.

7. Ändringar av Användarvillkor

Chippa Wii kan revidera dessa villkor för användning av sin Chippa Wii webbplats som helst utan förvarning. Genom att använda denna Chippa Wii webbplats samtycker du att vara bunden av den då aktuella versionen av dessa Villkor för användning.

8. Gällande lag

Alla påståenden om Chippa Wii ‘s hemsida skall regleras av Sverige’s lagar utan hänsyn till eventuella konflikter mellan lagbestämmelser.

Allmänna villkor som gäller för användning av en webbplats. Läs även vår Sekretesspolicy för  Chippa Wii hemsidan

Comments on this entry are closed.